EUROPE ON THE MOVE

Bruxelles, 31 mai 2017

 

Astăzi, Comisia Europeană ia măsuri pentru modernizarea mobilității și a transporturilor în Europa. Obiectivul este de a contribui la menținerea competitivității acestui sector în contextul unei tranziții echitabile din punct de vedere social către o energie curată și către digitalizare.

 

„Europa în mișcare” este un set amplu de inițiative care vor spori siguranța în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului și congestia traficului, vor reduce birocrația pentru întreprinderi și vor combate ocuparea ilegală a forței de muncă, asigurând totodată condiții adecvate și perioade de repaus pentru lucrători. Beneficiile pe termen lung ale acestor măsuri vor depăși cu mult sectorul transporturilor, întrucât acestea vor contribui la promovarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a inovării, la consolidarea echității sociale, la oferirea unei game largi de opțiuni pentru consumatori și la înscrierea fermă a Europei pe o traiectorie care să tindă spre un nivel redus de emisii.

Vicepreședintele pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Asistăm la o schimbare fundamentală în sectorul transporturilor. Europa trebuie să profite de această ocazie și să contureze viitorul în materie de mobilitate. Avem șansa unică de a „reinventa roata”. Mi-aș dori ca industria noastră nu numai să se înscrie în schimbările care au loc la nivel mondial, ci să și dea tonul acestor schimbări.”

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Abordarea noastră cu privire la mobilitate este mult mai largă decât sectorul transporturilor. Plasăm evoluțiile din sectorul transporturilor și în contextul noilor tendințe economice, cum ar fi economia colaborativă sau circulară. Prin urmare, avem ocazia să modernizăm economia europeană în ansamblu și să o orientăm într-o direcție mai durabilă.”

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „UE are ocazia unică de a se plasa în fruntea modernizării transportului rutier nu numai în Europa, ci și la nivel mondial. Reformele noastre vor pune bazele unor soluții rutiere standardizate și digitale, ale unor condiții sociale mai echitabile și ale unor norme de piață aplicabile. Acestea vor contribui la reducerea costurilor socioeconomice ale transporturilor, cum ar fi timpul pierdut în trafic, accidentele mortale și vătămările grave, riscurile pentru sănătate generate de poluare și zgomot, servind totodată intereselor cetățenilor, întreprinderilor și mediului. Datorită standardelor comune și serviciilor transfrontaliere, călătoriile multimodale vor deveni o realitate în întreaga Europă.

Mobilitatea are o influență majoră asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni și asigură în mod direct peste 11 milioane de locuri de muncă. Sectorul se confruntă însă cu o serie de transformări tehnologice, economice și sociale al căror ritm este din ce în ce mai rapid. Valorificarea acestor schimbări este esențială pentru construirea unei Europe care protejează, capacitează și apără – o prioritate politică pentru Comisia Juncker. În acest scop, Comisia a adoptat astăzi o strategie pe termen lung care vizează transformarea acestor provocări în oportunități și concretizarea unei mobilități inteligente, echitabile din punct de vedere social și competitive până în 2025. Pentru realizarea acestei tranziții, UE va adopta măsuri legislative specifice și măsuri de sprijin, inclusiv investiții în infrastructură, cercetare și inovare. Se va garanta astfel că cele mai curate, conectate și automatizate soluții de mobilitate, echipamente de transport și vehicule vor fi concepute, oferite și fabricate în Europa.

Aceasta este însoțită de o primă serie de 8 inițiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier. Acest sector este deosebit de importat întrucât asigură în mod direct locuri de muncă pentru 5 milioane de europeni și generează totodată aproape o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Propunerile vor îmbunătăți modul de funcționare al pieței transportului rutier de mărfuri și vor contribui la îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă ale lucrătorilor. În acest sens, se vor intensifica eforturile de asigurare a aplicării legii, de combatere a ocupării ilegale a forței de muncă, de reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi și de sporire a clarității normelor existente, de exemplu în ceea ce privește aplicarea legilor naționale privind salariul minim.

De asemenea, Comisia promovează soluții de mobilitate fluide, astfel încât cetățenii și întreprinderile să se deplaseze cu mai multă ușurință în întreaga Europă. Acesta este cazul propunerii care vizează sporirea interoperabilității sistemelor de taxare rutieră care le va permite utilizatorilor rutieri să conducă pe întreg teritoriul UE fără să se preocupe de diferitele formalități administrative. Specificațiile comune pentru datele privind transportul public de pasageri le vor permite, de asemenea, pasagerilor să își planifice mai bine călătoriile și să urmeze cel mai bun itinerar, chiar dacă acesta presupune trecerea unei frontiere.

Acest prim set de 8 propuneri va fi completat în cursul următoarelor 12 luni cu alte propuneri, care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme și camionete, precum și primele norme de emisii pentru vehiculele grele, după ce astăzi a fost prezentată propunerea de monitorizare și raportare a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele. Aceste propuneri vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de CO2, vor îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea populației și vor spori siguranța transporturilor.

Context

Transportul și mobilitatea sunt vitale pentru economia și competitivitatea Europei. Importanța acestora face ca o paletă largă de alte cadre de politică ale UE să aibă o influență decisivă asupra sectorului. Succesul priorităților Comisiei Juncker – uniunea energetică, piața unică digitală și agenda pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții – contribuie la transport și mobilitate. În Strategia privind uniunea energetică din februarie 2015, tranziția către un sector al transporturilor decarbonizat și eficient din punct de vedere energetic a fost identificată drept unul dintre principalele domenii de acțiune. Măsurile care au fost deja evidențiate în Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, adoptată în iulie 2016, vor fi acum puse în aplicare. Investițiile în infrastructură din cadrul Planului de investiții pentru Europa oferă un stimul puternic pentru concretizarea în Europa a mobilității curate, competitive și conectate în viitor.