1280px-Flag_of_Luxembourg.svg

O lege noua a intrat in viguare in Luxembourg, prevăzând noi obligații în special pentru operatorii de transport străini, precum pre-înregistrarea, obligația de a avea documente la bordul vehiculului, desemnarea unui reprezentant în Luxemburg.

In aceasta lege  numai operațiunile de tranzit sunt excluse.

Principalele măsuri adoptate sunt:

introducerea unei platforme electronice pentru obținerea unei insigne sociale;

actualizarea listei documentelor care urmează să fie solicitate întreprinderii care efectuează detașarea

consolidarea cooperării administrative la nivel național;

introducerea unor mecanisme juridice permițând angajaților să depună plângeri sau să deschidă procese;

responsabilitatea întreprinderii în lanțurile de subcontractare;

introducerea unor sancțiuni administrative;

aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor și amenzilor administrative;

Una dintre principalele inovații este introducerea unei responsabilități pe verticală, care include clientul sau expeditorul și întreprinderile subcontractante. Toate aceste părți sunt supuse unei obligații de informare și unei obligații de raportare la Inspectoratul Muncii și Minelor, denumit în continuare „ITM“. În caz de încălcare a obligațiilor precizate, trebuie notat că expeditorul sau clientul răspund solidar cu întreprinderea (adică un cocontractant, subcontractorul direct sau indirect sau co-contractantul unui subcontractant) pentru a plăti salariile, indemnizațiile și cheltuielile care trebuie plătite angajaților societății, inclusiv contribuțiile sociale ale acestora.

Contravenții în domeniu sunt , întreprinderii în cauză o amendă administrativă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro pe angajat, iar suma maximă nu poate depăși 50.000 de euro.